Josefin Åström – Flowing Feelings

SV

Flowing Feelings
27.4 – 19.5.2016 

Plats: Ytan Lilla Torget

Flowing Feelings är min första utställning på Ytan Lilla Torget. Den består av färgstarka, diffusa och flödande målningar i akryl.

Tiden då jag målat dessa har varit en resa mellan det inre och yttre. I ett försök att förmedla det som pågår inom oss lät jag känslan guida mig och lägga alla krav åt sidan. Detta kom att bli som en bekräftelse på det jag länge filosoferat kring. Det är mycket vi tror att vi inte kan se och som många väljer att ignorera eller kanske helt enkelt har glömt bort.

Varje verk är målat med en känsla jag hade just när det skapades och inspirationen kommer när jag minst anar det och släpper in den. Jag hoppas att min konst skapar en känsla hos dig som betraktare, varm eller kall, stark eller svag.

Tack

En känsla av att vara nära världen, att vara nära den du är

Nästan spirituellt, en stig som söker sig ut genom händerna

Ögonblicket när du vågar öppna dörren och det inte finns något tak

Från fönstren dansar frisk luft fylld med fågelsång

Att låta känslorna flöda och sprida kärlek vidare ut i världen

Ett flöde av känslor – Josefin Åström

EN

Flowing Feelings
27.4 – 19.5.2016 

Place: Ytan Lilla Torget

Flowing Feelings is my first art exhibit at Ytan Lilla Torget. It consists of colorful, diffuse and flowing paintings in acrylic.

The time I have spent painting these has been a journey between both the inner and outer parts of myself. In an attempt to mediate what’s going on inside of us I let the feeling guide me and put all demands aside. This came as a sort of confirmation of what I have long philosophized about. There’s so much we think we cannot see and so much people choose to ignore or have just simply forgotten.

Every piece is painted with the feeling I had in that moment and the inspiration when I least expect it and let it in. My hope is that my art creates a feeling with you as a viewer, warm or cold, strong or weak.

Thank you

A feeling of being near the world, to be who you are

Almost spiritual, a path that seeks its way out through your hands

The moment when you dare to open up your door knowing that there is no roof

From the windows the fresh air dances filled with the singing of birds

To let the feelings flow and spread love out in the world

A flow of feelings – Josefin Åström

josefin flowing feelings