Henrik Haukeland – Head Swap >< Swap Head

headswap2ny

HENRIK HAUKELAND – HEAD SWAP >< SWAP HEAD

8.10 – 29.10.2016

Vernissage fredag 7.10.16  kl. 19 – 21

Ytan, Culturen vån 2, Sintervägen 6, 72130 Västerås

SE

Året är 2016. En doktor vid namn Sergio Canavero är övertygad om att han inom kort kommer kunna genomföra världens första lyckade mänskliga huvudtransplantation. ”Face-swap”-appar har exploderat i popularitet. I dessa kan användaren ta en bild av sig själv och sedan swappa, eller blanda, sitt ansikte med någon annans i bilden. “Head swap”-konceptet har eggat människans nyfikenhet på olika sätt genom tiderna och har ofta skildrats i litteratur och film. Det ses som något fascinerande, men samtidigt etiskt upprörande: att ”leka Gud” som i t.ex. berättelsen om Dr. Frankenstein.

Mitt projekt hade sin startpunkt i den enkla men bestämda gärningen att para ihop två gosedjur och swappa deras huvuden. Resultatet såg både lustigt och läskigt ut. Det verkade banalt, men samtidigt hade det en inneboende potential av något komplext och mångskiktat.

Jag har arbetat med idén till och från i två år. Vridit och vänt på den, försökt hitta så många ingångar som bara möjligt. Sakta har jag byggt en hel värld kring den där första, intuitiva swappen. Jag kastade mig djupt in i paradoxen: att en sådan enkel gärning kunde bli kärnan till ett så gott som outtömligt begrepp. Allt eftersom utställningsdeadlinen närmade sig, har jag valt att fokusera på fyra grundläggande koncept: identitet, genus, transformation och de där svårdefinierade mellanrummen, där saker varken är det ena eller det andra, eller för att uttrycka det annorlunda: båda samtidigt.

EN

It is 2016. A doctor by the name of Sergio Canavero is confident that he will shortly be able to perform the world’s first successful human head transplantation. There has also been an explosion in popularity of “face-swapping” apps, which allow the user to take a photo of themselves and swap or blend their face with anybody in the frame. The concept of the “head swap” has been a constant curiousity through-out human history, frequently depicted in literature and film. It is seen as something fascinating, yet ethically disturbing, as in the concept of “playing God” or the cautionary tale of Dr. Frankenstein.

My project took its starting point in the simple yet determined act of pairing up two plush toys and swapping their heads. The result looked funny and creepy at the same time. It seemed banal, yet held the inherent potential of something complex and multi-layered.

I have been working with this idea on and off for two years now, twisting and turning it, trying to find as many approaches as possible; slowly building an entire world around that first, intuitive swap. I threw myself deep into its paradox; such a simple creation became the heart of a virtually boundless concept. As the exhibition deadline grew nearer, I made the decision to concentrate my vision into four key concepts: identity, gender, transformation and those hard-to-define in-between spaces, where something is neither one thing nor the other, or to put it differently; both at the same time.