Hanna Rubensson – Själlös och skitful

SV

Vernissage Fredag den 13:e maj 2016   kl. 19 – 21

Utställningen pågår 14.5 – 5.6.2016

Plats: Ytan, Culturen vån 2, Sintervägen 6, Västerås

Själlös och skitful

En fördjupning av själens innersta kärna och en dialog mellan mig och mitt undermedvetna.

Det började med SJÄLENS INNERSTA KÄRNA där ett arbete utspelade sig, i kroppen och utanför. Jag ville skapa rum av de inre. Ge inre former och känslor ett liv utanför kroppen. Att föra dialoger mellan det medvetna, det undermedvetna och så mig själv.

SJÄLLÖS OCH SKITFUL är en mörkare dialog mellan mig och det fysiska rummet. När det inre sökandet fördjupades hamnade jag visst i en del av mig själv som bara ville ha någon förklaring.

Allt handlar om att ställa frågor kring det självklara. Att få klarhet i det oförklarliga. Att försöka greppa alltet.

Från den minsta form till det övergripande existentiella vill jag förstå,

Hur själen skapas
Vad livet
Vad alltet är
Vad döden är
Hur det känns
Och vad som händer sen

I ett sökande efter klarhet, att bara försöka förstå tillvaron, har jag också en förhoppning att förstå samtiden och vad jag förväntas att göra som människa. Att hitta ett syfte i ett liv fullt av osynliga och synliga regler, där någon annan bestämmer hur jag ska leva, vad jag ska tro och vem jag ska vara.

*********************************************

Hanna Rubensson är född 1993 och bosatt och verksam i Västerås. Hon arbetar främst med måleri, skulptur och textverk.
Under 2011 till 2013 studerade hon vid Västerås Konstskola.

Hemsida: hannaruben.com
Kontakt: h.rubis@hotmail.com

 

EN

OPENING Friday the 13:th of May 2016
7 – 9 pm
The exhibition is open 14.5 – 5.6.2016
For opening hours visit: ytan.eu

Ugly / Soulless 

A continuation of the deepest core of the soul and a dialogue between my self and my unconsciousness.

It started with the deepest core of the soul (SJÄLENS INNERSTA KÄRNA) where a work took place, within the body and outside of it. I wanted to create spaces of the inner. Give inner shapes and emotions a life outside of the body. To engage in dialogues between the conscious, the unconscious as well as my self.

Ugly / Soulless is a darker dialogue between myself and the physical space. As the inner search deepened I seemed to go to a part of myself that only wanted some kind of explanation.

It all boils down to asking questions about the obvious. To find clarity in the inexplicable. To try and grasp the everything.

From the smallest shape to the all encompassing existential I want to understand,

How the soul is created
What life is
What everything is
What death is
How it feels
And then what happens

In a search for clarity, to just try and understand existence, I also strive to understand our age and what I’m expected to do as a human. To find purpose in a life full of invisible and visible rules, where someone else decides how I should live, what I should believe and who I should be.

*********************************************

Hanna Rubensson was born 1993 and is currently living and working in Västerås. Her work focuses mainly on painting, sculpture and text. During 2011 and 2013 she studied at Västerås Art School.

Web page: hannaruben.com
Contact: h.rubis@hotmail.com

Affisch HANNA RUBEN KLAR